För att komma i kontakt med någon på gården så maila någon av följande:

Förfrågningar angående får och fårskinn, kontakta Katarina Fritjofsson.

Förfrågningar angndende grishägnet inklusive tidsbeställning, kontakta Daniel Fritjofsson.

Frågor/kommentar till hemsidans skapare Love Fritjofsson