Välkomna till Gynge Gård i norra Småland. Denna familjegård drivs av Katarina Fritjofsson med inriktning på får och då pälsfår i form av gotlands får. Boende på gården är även en av Katarinas söner, Love med sin fru Anna och deras två döttrar. Tillsammans har dessa två familjer även många flera andra djur, såsom katter och hundar, hästar och höns samt vildsvin i hägn. Gårdens fårskötsel är kravcertifierad.